Bestuur

Het bestuur is verkozen door onze actieve leden zoals vermeld in onze statuten. Deze leden zijn allemaal vrijwilligers die 8 à 10 keer per jaar samen komen, om zo de werkingen van de club te waarborgen.

David Nielsen

Voorzitter

Joëlle Rybowski

Secretaris

Anne-Marie Antoun

Penningmeester